REGISTRACIJA | PRIMINTI slaptažodi | PRISIJUNGTI
Navigacija
NAUJIENOS
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
BENDRUOMENĖ
DOKUMENTAI
Korupcijos prevencija

1,2% parama mokyklai


Pamokų laikas


Pamokų tvarkaraštis


Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

Dalykų tvarkaraštis
Pavėžėjimas


Valgiaraštis

Tėvų linija

G P I S
Statistika
Dokumentai

Planavimo dokumentai

ZARASŲ “SANTARVĖS” PRADINĖS MOKYKLOS MOKYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos Vaiko Gerovės komisijos veiklos planas 2020m.m.
2019-2021 mokslo metų ugdymo planas
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą
ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS 1-4 KLASIŲ, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS MOKINIŲ SKYRIMO Į KLASES (Į GRUPES) TVARKOS APRAŠAS
UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪRA 2019m.
MOKYKLOS TARYBOS, MOKYTOJŲ TARYBOS, TĖVŲ SUSIRINKIMAI, SKIRTI VEIKLOS UŽDAVINIAMS ĮGYVENDINTI 2019 m.
Mokyklos tradiciniai renginiai bei šventės 2019m.
ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA
METODINĖS VEIKLOS PLANAS
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos Vaiko Gerovės komisijos veiklos planas 2019 m.m.
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos Veiklos įgyvendinimo planas 2019 m.
1-4 klasių, priešmokyklinio amžiaus mokinių skyrimo į klases (grupes) tvarkos aprašas
2018 M. ZARASŲ SANTARVES MOKYKLOS DIREKTORIAUS UŽDUOTYS
2017-2019 mokslo metų ugdymo planas
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos vidaus darbo taisyklės
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos nuostatai
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos veiklos įgyvendinimo planas 2017 m.
2016 - 2017 m.m. socialinio pedagogo veiklos planas
2016 - 2017 m.m. psichologo veiklos planas
2017 m. metodinės veiklos planas
2017 m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas
2017 m. veiklos planas
Dėl mokyklos pradinio ugdymo programos 2016-2017 mokslo metų ugdymo plano patikslinimo tvirtinimo
2016 m.m. veiklos planas
2015 - 2016 ir 2016 - 2017 m.m. ugdymo planas
2014-2015 m.m. veiklos planas, 2014-2015 m.m. veiklos plano papildymas
Kiti dokumentai

DĖL ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ SĄRAŠO, KURIE PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS
ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos įsvertinimas ir pažanga 2018m.
ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS, KONTROLĖS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
Spintelių naudojimo taisykles 2017-01-09
Vaikų iki 14 metų mokymo sutartis
Geltonųjų mokyklinių autobusiukų tvarkaraštis.
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos įsvertinimas ir pažanga 2017m.
2017 m. renginiai bei šventės
2017 m. ugdymo proceso priežiūra
Mokyklos tarybos, mokytojų tarybos tėvų susirinkimai skirti veiklos uždaviniams įgyvendinti 2017 m.
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz. vaistų naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, tvarka
Mokyklos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka
Mokyklos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarka
Pirmos pagalbos Zarasų „Santarvės“ pradinėje mokykloje organizavimo tvarka
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka
„Santarvės“ pradinės mokyklos tarybos nuostatai

Ataskaitos

2019-2020 m.m. II pusmečio mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė
2019 m. Zarasų "Santarvės" pradinės mokyklos direktoriaus veiklos ataskaita
2019-2020 m.m. I pusmečio mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė
2019 metų Zarasų "Santarvės" pradinės mokyklos veiklos ir mokyklos vadovo ataskaita
ZARASŲ SANTARVĖS DIREKTORES 2018 M. ATASKAITA, 2019 M UŽDUOTYS
2018 m. Zarasų "Santarvės" pradinės mokyklos direktoriaus veiklos ataskaita
2018-2019 m.m. II pusmečio mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė
2018-2019 m.m. I pusmečio mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė
2017-2018 m.m. II pusmečio mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė
2017 m. Zarasų "Santarvės" pradinės mokyklos direktoriaus veiklos ataskaita
2017-2018 m.m. I pusmečio mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė
2016-2017 m.m. II pusmečio mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė
2016-2017 m.m. I pusmečio mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė
2015-2016 m.m. II pusmečio mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė
2015-2016 m.m. I pusmečio mokinių pažangumo ir lankomumo suvestinė
2014-2015 m.m. II pusmečio mokinių pažangumo ir lankomumo ataskaita

Finansinės ataskaitos

2019 m.I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2019 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atasakaita
2018 m. metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykd. ataskaita
2018 m. Finansinių ataskaitų rinkinys - metinis
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2018 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2018 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2018 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2017 m. Finansinių ataskaitų rinkinys metinis
2017 metų IV ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2017 metų III ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys
2017 metų III ketvirčio informacija apie darbo užmokestį
2017 metų III ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2017 metų II ketvirčio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2017 metų II ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2016 m. biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2015 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2015-12-29 finansinių ataskaitų rinkinys
2015 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2015 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Informacija apie darbo užmokestį
Ataskaitų rinkinys 2015-04-27
Ataskaitų rinkinys 2015-04-07

Viešieji pirkimai

Pirkimu planas 2020 metams
Pirkimu planas 2019 metams
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas
Supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

Archyvas

Ataskaitų rinkinys 2014-08-07
Ataskaitų rinkinys 2014-08-07
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2014-08-07
Biudžeto sąmatų ataskaitų rinkinys pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis
Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis
2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013-09-30 duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2013-09-30 duomenis
Aiškinamasis raštas prie 2013 m. III ketvirčio ataskaitų rinkinio pagal VSAFAS
Finansinių dokumentų rinkinys pagal 2013 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis
2012 m. gruodžio 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 2013 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2012 m., ketv.