REGISTRACIJA | PRIMINTI slaptažodi | PRISIJUNGTI
Navigacija
NAUJIENOS
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
BENDRUOMENĖ
DOKUMENTAI

Pamokų laikas
Pirmokų pamokų laikas:
1 pamoka 8.00 - 8.35
2 pamoka 9.00 - 9.35
3 pamoka 9.45 - 10.20
4 pamoka 10.35 - 11.10
5 pamoka 11.20 - 11.55

2-4 klasių pamokų laikas:
1 pamoka 8.00 - 8.45
2 pamoka 9.00 - 9.45
3 pamoka 10.05 - 10.50
4 pamoka 11.10 - 11.55
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.00 - 13.45
Pamokų tvarkaraštis


Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

Dalykų tvarkaraštis
Pavėžėjimas


Maitinimas

G P I S
Statistika
Lėlių teatrą kuria priešmokyklinukai Skaityti plačiau...
Vis dažniau pripažįstame, kad geriausia vaikų ugdymo ir mokymo strategija yra aktyvūs ugdymo metodai, tokie, kaip žaidimai ir vaidyba. Vaidindami vaikai tampa savarankiškesni, drąsesni, sumanesni, rūpestingesni. Pasakos moko sąžiningumo, teisingumo, draugiškumo ir kitų savybių.
Mūsų priešmokyklinės B grupės vaikai pasirinko pasaką „Dangus griūva“. Vaikai noriai vaidina su lėlėmis. Jiems labai patiko vaidinti savo draugams iš kitų priešmokyklinių A ir C grupių, iš Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos, nes jie maži, linksmi ir labai nuoširdūs. Savo svečiams leidome paliesti personažus, dekoracijas, kad mažyliai taip pat dalyvautų vaidinime.

PASIKLAUSIKIME TYLOS Skaityti plačiau...
Zarasų “Santarvės” pradinėje mokykloje š.m. balandžio 27d. vyko akcija „Tylos stebuklinga versmė“, kuri skirta Tarptautinei triukšmo suvokimo dienai paminėti. Tikslas - atkreipti mokinių dėmesį į triukšmo problemą, skatinti kurti tylesnius namus ir mokyklą, ugdyti atsakomybę už tylios aplinkos puoselėjimą. Ką tik prasidėjus pirmai pamokai, tylos minutė buvo skelbiama nuo 8:05 iki 8:06. Kviečiami buvo mokiniai savo klasėse akimirkai sustoti ir pabandyti pasiklausyti tylos. Buvo išjungti triukšmą keliantys prietaisai, nekalbėjo ir stengėsi įsiklausyti į vėjelio ošimą, pažvelgė į debesų ir paukščių kelionę dangumi ar šalia esančius žmones ir išbandė, kaip gera pabūti tyloje.
Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka, prašymų pateikimas Skaityti plačiau...
1. Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. T-104.

2. Į pirmąją klasę vaikas priimamas, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 7 metai. Į priešmokyklinę grupę vaikas priimamas, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai.

3. Priimant vaikus jaunesnius nei 6 metų (priešmokyklinis ugdymas), 7 metų, būtina Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija apie būsimo mokinio pasirengimą mokytis pagal atitinkamą ugdymo programą.
Susitikimas su vienuoliais Skaityti plačiau...
... mokyklos aktų salėje šurmuliuojantys mokinukai nekantriai žvilgčiojo pro langą... ar tikrai į mokyklą atvyks vienuoliai iš Baltriškių? Atvyko, dviračiais atmynė, gitarą atsivežė... ir maloniai šypsodamiesi prisistatė. Kas yra vienuolis? Provokuojantys klausimai skatino mokinius argumentuoti savo įžvalgas, dalintis savo patirtimi... ir sužinoti, kuo skiriasi eilinis tikintis žmogus nuo vienuolio. Ar nuobodu tarnauti Dievui ir žmonėms? Kas yra pašaukimas? Ar laimingas žmogus gyvenantis toli nuo savo tėvų, draugų? Ką reiškia sekti Jėzų? Kas yra pašaukimas?... Į daug įvairių klausimų atsakinėjo kunigas – vienuolis Egidijus ir jau daugiau nei pusmetį gyvenantis Baltriškėse Tiberiados bendruomenėje savanoris Martynas iš Plungės.
KAIP PADĖTI PIRMAKLASIUI? Skaityti plačiau...
Šeimose, kur yra pirmaklasis, nuo rugsėjo 1-osios prasideda naujas gyvenimas, net jeigu mokyklą jau lanko du ar trys tos šeimos vaikai. Jūsų vaiko gyvenime iš esmės keičiasi: bendraamžių grupė, kur svarbu būti pripažintam; mokytojas, kurio dėmesys vaikui daug reiškia; atsakomybė, dienos režimas, veikla, kuri reikalauja iš vaiko susikaupimo bei dėmesio. Nuo to, kaip vaikui seksis pirmaisiais mokslo metais, daug kas priklauso, ir reikia imtis visų įmanomų priemonių, kad metai taptų sėkmingu gyvenimo startu!
Informacija Skaityti plačiau...
Zarasų "Santarvės" pradinės mokyklos administracija informuoja, kad dėl Standartizuotų testų vykdymo 2-4 klasėse bei dėl "Šviesoforo" regioninių varžybų organizavimo mokykloje, papildomos atostogos priešmokyklinių grupių ugdytiniams ir 1-4 klasių mokiniams perkeliamos iš 2016 m. gegužės 2-3 dienos į 2016 m. gegužės 12-13 dieną. Mokyklos tarybos 2016 m. balandžio 14 dienos posėdžio nutarimas Nr. 1.

Balandžio 20 dieną, trečiadienį, 17.15 valandą Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos Aktų salėje įvyks būsimų priešmokyklinukų ir pirmokų bei jų tėvelių susirinkimas – susitikimas su mokyklos bendruomene. Kviečiame dalyvauti.

Mokyklos tarybos pirmininkė Valentina Biveinienė
Mokyklos direktorė Valerija Palivoda
Kartu smagiau Skaityti plačiau...
„Šimtas zuikių susirinko net žalia girelė linko...“
Šiuo E. Mieželaičio posmeliu buvo paskelbtas „Zuikių mokyklos“ atidarymas. Balandžio 7 dieną Zarasų „Santarvės“ pradinėje mokykloje vyko priešmokyklinių grupių projekto „Kartu smagiau“ atvira veikla „Zuikių mokykla“. Į svečius atvyko P. Širvio progimnazijos ir Dusetų K. Būgos gimnazijos priešmokyklinukai. Mokyklos direktorė V. Palivoda pasveikino visus susirinkusius į „Zuikių mokyklą“. Draugiškai pasisveikinę ir pasimankštinę „zuikiai“ savo vikrumą mėgino įvairiose estafetėse. Savo nuomonę reiškė garbi „zuikių komisija“, o renginio vedėjai talkino „zuikučiai asistentai“. Kadangi visų komandų dalyviai buvo vikrūs, greiti, sumanūs ir išradingi, jėgas išbandyti turėjo komandų kapitonai.
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorės paranešimas Skaityti plačiau...
Vadovaudamasi Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 05 d. įsakymu Nr. 246 informuoju, kad bus vykdomi standartizuoti testai Zarasų „Santarvės“ pradinėje mokykloje, taikant diagnostinius testus 2 klasėse ir standartizuotus testus 4 klasėse. Testavimo tikslas – užtikrinti grįžtąmąjį ryšį visiems savivaldybės švietimo sistemos dalyviams apie mokinių mokymosi pasiekimus bei telkti juos siekiant mokyklos ir kiekvieno mokinio pažangos.
Testavimas bus vykdomas pagal numatytą testavimo grafiką, kurį mokykla paskelbs 2016 m. balandžio 20 d.
Prieš atliekant testus 4 klasių mokiniai turės užpildyti NEC (Nacionalinio egzaminų centro) paruoštą klausimyną.
Iki balandžio 18 d. kviečiame 4 klasių mokinių tėvelius susiekti su 4 klasių mokytojomis ir pasirašyti raštiškus sutikimus dėl mokinių klausimyno pildymo ir duomenų panaudojimo ugdymo aplinkos ir ugdymo kokybės mokykloje vertinimui. Klausimyno turinys yra skelbiamas internetiniu adresu (http://www.nec.lt/342/)

Mokyklos direktorė Valerija Palivoda
TĖVŲ SUSIRINKIMAS - SUSITIKIMAS Skaityti plačiau...
Kodėl tėvai ir pedagogai nesusikalba? Kokie bendradarbiavimą stabdantys veiksniai trukdo tai daryti? Ko tikisi tėvai iš tėvų susirinkimų? Tokios mintys dažnai kyla mokytojams ir tėvams po bendrų susitikimų.
Bendradarbiavimas su vaikų tėvais yra vienas iš pačių svarbiausių ir kartais vienas iš pačių sunkiausių bei labiausiai nuviliančių pedagoginio darbo aspektų. Tačiau sunkumų kuriant šiltą, konstruktyvų bendradarbiavimo klimatą ugdymo įstaigoje patiria ne tik jauni, bet ir daugybę metų profesine praktika užsiimantys pedagogai.

BE PATYČIŲ Skaityti plačiau...
Š.m. kovo 14 - 16 dienomis mūsų mokykla tradiciškai jau septintus metus prisijungė prie respublikinės akcijos „Savaitė BE patyčių“. Veiklos skirtos atkreipti visos mokyklos bendruomenės dėmesį į patyčių problemą ir aptarti, kad patyčios sukelia daug skausmo, liūdesio ir pykčio. Tik bendromis jėgomis mes galime skatinti mandagų, pagarbų ir draugišką bendravimą.
Mokytojos su mokiniais pokalbių metu aptarė, jog svarbu gerbti kitą, o pažeminimai ir įžeidinėjimai nėra normalus elgesys. Buvo kviečiami į sporto salę mokiniai Draugystės šokiui nuo priešmokyklinukų iki ketvirtokų. Priešmokyklinukai pamokė vieni kitus smagių žaidimų. Linksmi ir su gera nuotaika vaikai grįžo į klases. 0c klasės mokiniai išsirinko draugiškiausią vaiką, kuriuo tapo Vilus Šakalys. Pasirodo ir pirmokėliai su klasių mokytojomis į salę atskubėjo gerai nusiteikę: apsikeitė šūkiais apie draugystę, šoko ir smagiai dainavo. Antrų klasių mokinukai garsiai skandavo savo šūkius
Mes tikrai mylim Lietuvą Skaityti plačiau...
Kas yra Tėvynė? Tai miškai, upės, miestai, gimtoji kalba, tautos istorija ir mes, visi Lietuvos žmonės. Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos mokiniai puikiai žino, jog Tėvynę mylėti reikia ne tik gražiais žodžiais, bet ir kasdieniais gerais darbeliais. Palesinti paukštelius, priglobti paklydusį šunelį, sutaisyti sulaužytą žaisliuką, apkabinti močiutę... O tie darbeliai niekada nesibaigia, bet nuo jų mūsų Tėvynėje gyventi darosi geriau.