REGISTRACIJA | PRIMINTI slaptažodi | PRISIJUNGTI
Navigacija
NAUJIENOS
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
BENDRUOMENĖ
DOKUMENTAI

Pamokų laikas
Pirmokų pamokų laikas:
1 pamoka 8.00 - 8.35
2 pamoka 8.45 - 9.20
3 pamoka 9.40 - 10.15
4 pamoka 10.35 - 11.10
5 pamoka 11.20 - 11.55

2-4 klasių pamokų laikas:
1 pamoka 8.00 - 8.45
2 pamoka 8.55 - 9.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.10 - 11.55
5 pamoka 12.05 - 12.50
Pamokų tvarkaraštis


Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

Dalykų tvarkaraštis
Pavėžėjimas


Maitinimas

G P I S
Statistika
PRADINUKAI MOKĖSI TOLERANCIJOS Skaityti plačiau...
Lapkričio 16d. mūsų mokykloje buvo minima Tarptautinė tolerancijos diena. Šios dienos veiklose aktyviausi buvo 0a kl., 0b kl., 0c kl., 1a kl., 1b kl., 1c kl., 1d kl., 2a kl., 2b kl. ir 4c kl. mokytojos savo mokiniais. Šiais metais Tolerancijos dienos simbolis buvo PAUKŠČIAI. Daugiau balto paukščio – balandžio reikšmė yra meilė, tyrumas, atnešama gera žinia, taika ir t.t. Mokytojos, suradusios istorijų, tekstukų apie pakantumą jų pagalba supažindino vaikus su žodžio „tolerancija“ reikšme ir prasme, vedė pokalbius. Mokinukai piešė piešinius, gamino baltus balandžius, panaudojant Tolerancijos paukščio simbolį, kuriais papuošė klasės duris, koridoriaus sienas. Svarbu nuo mažens vaikus mokyti tolerancijos, net tik tuomet daugiau pakantumo atsiras mūsų visuomenėje.

Renginio koordinatorė mokyklos psichologė Zita Aleksandravičienė
Nuotraukos autorės
Tėvų susirinkimas Skaityti plačiau...
2016 m. lapkričio 29 d. 17.10 val. Zarasų „Santarvės“ pradinėje mokykloje įvyks visuotinis tėvų susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Dėl Mokyklos tarybos 2015-2016 metų veiklos ataskaitos aptarimo.
2. Dėl tėvų atstovų delegavimo į Mokyklos tarybą 2017-2018 metų kadencijai
3. Psichologės Zitos Aleksandravičienės pranešimas „Smurto artimoje aplinkoje apraiškos ir padariniai vaikų psichikos sveikatai ir raidai. Pagalba ir galimybės.


Mieli tėveliai, laukiame Jūsų pasiūlymų, pageidavimų, rekomendacijų dėl ugdymo proceso bei aplinkos gerinimo.

Mokyklos administracija
„Vilkas Andriejus, meška Katerina“ Skaityti plačiau...
Baigiantis rudeniui, lapkričio 18 dieną, mokyklos folklorinis anasamblis „Čiūta“ visus mokyklos mokinius pakvietė į etnokultūrinį koncertą, kurio metu pristatė programą „Vilkas Andriejus, meška Katerina“, skirtą rudeniniam ciklui „Ožy Baltaplauki, prašyk sniegą“. Dailiai pasipuošę tautinio stiliaus drabužiais per dvidešimt I-IV klasių ansambliečių jau nenaujokai scenoje. Ansamblis koncertavo Jonavoje, Kaune, rajono ir miesto šventėse. Šiais mokslo metais prie vyresnių prisijungė ir priešmokyklinės grupės keli mokinukai. Dalyvaudami NVŠ programoje įsigijo ir naujesnių liaudies instrumentų, tautinių rūbelių.
Konkursas Suk galvelę Skaityti plačiau...
Zarasų ,, Santavės“ pradinėje mokykloje jau daug metų organizuojame rajoninę viktoriną ,, Suk gavelę‘‘. Šiemet jos tema,, Drugelis‘‘. Smagu, kad į renginį atvyko ištikimiausi draugai iš Turmanto pagrindinės mokyklos ( mokytoja Alicija Kuzmickienė), Salako pagrindinės mokyklos (mokytoja Dalia Baubinaitė).
Viktoriną ,, Suk galvelę‘‘ pradėjome daina – himnu, kuri gražiai skambėjo, šokant rateliu.
Kita forma bibliotekose Skaityti plačiau...
Lapkričio 11 d. Zarasų viešojoje bibliotekoje Vaikų literatūros skyriuje vyko renginys „Kita forma bibliotekose“. Tai jau dvidešimt pirmasis VšĮ „RV Agentūra“ ir VšĮ „Žaliasis taškas“ vykdomo gamtosauginio projekto „Kita forma bibliotekose“ renginys, susidedantis iš paskaitų ir eko dirbtuvėlių veiklos.
Edukaciniame renginyje dalyvavo Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos trečiųjų klasių moksleiviai ir pedagogai.

SKELBIAMAS KONKURSAS Skaityti plačiau...
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto gatvė 16, LT-32110 Zarasai, mokyklos kodas – 190203948, skelbia konkursą eiti mokyklos direktoriaus pavaduotojo administracinei ir ūkinei veiklai pareigas.

Pagrindinės funkcijos:
Užtikrinti sklandžią mokyklos administracinę veiklą, organizuoti ir vadovauti ugdymo įstaigos aptarnaujančio personalo darbui. Vykdyti aptarnaujančio personalo darbų kontrolę, sanitarinę bei higieninę mokyklos patalpų ir aplinkos priežiūrą. Vykdyti mokyklos pastato, patalpų ir materialinių vertybių priežiūrą, apsaugą bei priešgaisrinę saugą, tvarkyti materialinių vertybių apskaitą, organizuoti jų remontą ir inventorizavimą. Užtikrinti, kad būtų laiku atliktas mokyklos šildymo sistemos paruošimas žiemos sezonui. Organizuoti mokyklos aprūpinimą mokymo priemonėmis, mokymui reikalingomis medžiagomis, prietaisais, įrankiais ir įrenginiais, maisto bloko aprūpinimą maisto produktais. Vykdyti viešuosius pirkimus, pateikti metines ir kt. su su viešaisiais pirkimais susijusias ataskaitas. Užtikrinti, kad visiems mokyklos darbuotojams būtų parengtos darbų saugos ir sveikatos instrukcijos, mokyti ir atlikti darbuotojų instruktavimą. Privalo gerai žinoti mokykloje rengiamų vidaus dokumentų įstatyminę bazę, rengti įsakymų projektus. Vesti ugdymo įstaigos ilgalaikio, trumpalaikio ir mažaverčio turto bei medžiagų apskaitą. Pildyti darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Vykdyti teisėtus mokyklos direktoriaus ir kontroliuojančių pareigūnų nurodymus, pavaduoti mokyklos direktorių ligos, atostogų ir tarnybinių komandiruočių metu.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (vadybos, ekonomikos, finansinės apskaitos).
2. Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos administracinę ūkinę veiklą, darbo santykių išmanymas.
3. Orientavimasis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje.
4. Gebėjimas savarankiškai planuoti, valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus bei kitus priklausančius mokyklos vidaus tvarkomuosius , informacinius raštus.
5. Gerai dirbti kompiuteriu MS Office (Word, Exel, Power Point), naudotis internetu.
Privalumai:
1. Vadybinio/administracinio darbo patirtis, viešųjų pirkimų vykdymo praktika.
2. Aukštasis išsilavinimas, įstaigos raštvedybos reikalavimų išmanymas.
3. Vairuotojo pažymėjimas (ir galimybė naudotis nuosavu automobiliu).

Pretendentai asmeniškai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Savo privalumų sąrašą (laisva forma nurodytos dalykinės savybės, gebėjimai ir įgūdžiai pretenduojamoje srityje).
6. Pretendentai savo nuožiūra gali pateikti darbo patirtį patvirtinančius dokumentus bei rekomendacijas.
7. Užpildytą pretendento anketą.
Dokumentai priimami:
14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki 2016-11- 22)
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos raštinėje, adresu Vytauto g. 16. Darbo laikas: nuo 7.30 iki 16.30 val.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Informacija teikiama telefonu: (8 385) 51 904

Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorė

Šventė „Pavaišink draugą“ Skaityti plačiau...
Mūsų mokykloje vyko sveikatiados programos inicijuotame „Sveikos mitybos trimestro“ renginyje „Pavaišink draugą“. Kievienoje klasėje mokiniai labai išradingai ruošėsi pateikti savo siūlymus, kaip svekai ir subalansuotai pavaišinti draugus. Juolab, kad ruduo dosniai užpildė vaisiais ir daržovėmis rūsius, sandeliukus, šaldyklius, stiklainius, drobinius maišelius.... Beliko tik pajungti kūrybiškumą ir maloniai nustebinti draugus. Priešmokyklinės grupės mokinukai patys pjaustė vaisius ir gardino jogurtu, pirmokai dalinosi spalvingais vaisių ir daržovių patiekalais nepamiršdami ir pieno. Antrokėliai savo klases papuošė piešiniais ir spalvingais netikėtais vaisių patiekalų sprendimaias,
Specialiųjų poreikių moksleivis – ypatingas šeimos, mokyklos bei visuomenės narys Skaityti plačiau...
Šių metų spalio 12-os dienos pavakarę Zarasų „Santarvės“ pradinėje mokykloje įvyko planuotas specialiųjų ugdymosi poreikių Laikinosios grupės moksleivių tėvelių susirinkimas. Nors mokslo metai tik įsibėgėjo, tačiau rūpėjo pasikalbėti, pasitarti.
Specialioji pedagogė Daina Borisevičienė apibūdino specialiojo ugdymo organizavimo etapus, tikslus bei formas. Negailėjo patarimų kaip tapti gerais, rūpestingais tėvais, džiaugėsi vaikų ugdymo rezultatais. Susirinkime dalyvavusios mokyklos direktorė Valerija Palivoda bei Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Nijolė Ragauskienė tėvelius kvietė bendrauti ir bendradarbiauti nelaukiant kvietimo į susirinkimą: skambinti, atvykti ir išsakyti bei drauge spręsti iškilusias problemas, pasidžiaugti vaikų pasiekimais.
SPALIO 7D. – TARPTAUTINĖ ŠYPSENOS DIENA Skaityti plačiau...
Kiekvieną pirmąjį spalio mėnesio penktadienį, visas pasaulis švenčia Tarptautinę Šypsenos dieną! Už šią nuostabią šventę turėtume būti dėkingi jos sumanytojui, amerikiečiui dailininkui, Harvey Ball, kuris pirmasis nupiešė linksmąjį apskritą geltoną veidelį, vadinamą „smailu“.
Šią dieną pažymėjo ir mūsų mokykla. Klasių mokytojos pirmą pamoką pradėjo pasipuošusios šypsena. Vėliau supažindino mokinius su šypsenos prasme, kiek ji mums svarbi bendraujant ir mokantis. Užsiėmimo metu mokiniai vieni kitiems sakė komplimentus, nes šios dienos šūkis buvo „pasakyk komplimentą draugui ir nusišypsok“. Aktyviai, išradingai ir kūrybiškai veiklose dalyvavo 0b, 0c, 1a, 2a, 2b, 2c ir 3b klasių mokiniai su savo mokytojomis. Mokiniai vieni kitus pradžiugino piešdami įvairias šypsenas, kuriomis papuošė savo klasės sienas, duris. Atlikti darbeliai maloniai džiugina kiekvieno praeivio akis.

Nevėluok į pamokas Skaityti plačiau...
Mūsų mokykloje antrus metus bus vykdoma akcija „NEVĖLUOK Į PAMOKAS“, kurios tikslas – gerinti mokinių lankomumą, mokyti juos punktualumo. Akcijos pradžia - spalio 17 dieną. Dalyvauja 1-4 klasių mokiniai. Skambant skambučiui pirmai pamokai tikrinsime mokinių punktualumą. Vėluojantiems į pamokas mokiniams dalinsime „Nevėluok į pamokas“ ženkliukus, taip sieksime atkreipti dėmesį į mokyklos taisyklių pažeidimą. Akcija bus vykdoma periodiškai, iš anksto nepranešus. Tos dienos rezultatai bus skelbiami pirmame aukšte informaciniame stende. Tarpinis rezultatų apibendrinimas bus sausio mėn. pabaigoje, galutinis – mokslo metų pabaigoje – gegužės mėn. Punktualiausia klasė bus apdovanota.

Akcijos organizatoriai: Mokyklos administracija, psichologė, soc. pedagogė

AKCIJA „ŽINUTĖ MOKINIAMS“ Skaityti plačiau...
Spalio 5d. mūsų mokykloje antrą kartą vyko akcija „Žinutė mokiniams“, skirta Tarptautinei Mokytojo dienai paminėti. Jos tiklas – skatinti mokytojų ir mokinių geresnius tarpusavio santykius, bendravimą ir supratimą. Akcijoje noriai sudalyvavo 4a ir 4c klasių mokytojos. Prieš atliekant užduotį mokytojoms buvo rekomenduojama pagalvoti apie savo klasės mokinių elgesį, savybes ir prisiminti tai, kas mokiniuose patinka, ko tikisi, kokie lūkesčiai. „Žinutė mokiniams“ buvo rašoma užbaigiant sakinius: