REGISTRACIJA | PRIMINTI slaptažodi | PRISIJUNGTI
Navigacija
NAUJIENOS
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
BENDRUOMENĖ
DOKUMENTAI
Korupcijos prevencija

1,2% parama mokyklai


Pamokų laikas


Pamokų tvarkaraštis


Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

Dalykų tvarkaraštis
Pavėžėjimas


Valgiaraštis

Tėvų linija

G P I S
Statistika
Ugdymo tobulinimo naujovės ir patirtis Skaityti plačiau...
Kovo mėnesį Vilniuje įvyko Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ įžanginė konferencija, kurioje kartu su Zarasų Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialiste K. Kazanceviene, Zarasų švietimo centro metodininke L. Mikitiene dalyvavo Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja E. Naprienė ir Ugdymo skyriaus vedėja N. Ragauskienė.
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos mokytojos dalyvavusios konferencijoje ir metodinėje išvykoje Latvijoje supažindino su priešmokyklinio ir pradinio ugdymo tobulinimo naujovėmis, dalinosi patirtimi su kolegėmis seminare „Pradinio ugdymo tobulinimo naujovės ir Latvijos pradinių klasių mokytojų metodinė patirtis“ Zarasų švietimo centre.
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos ugdymo skyriaus vedėja N. Ragauskienė pristatė projekto tikslą, uždavinius, veiklas ir laukiamus rezultatus bei aptarė pradinio ugdymo situaciją Lietuvoje, jos kaitos poreikį. Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja lektorė E. Naprienė parengė pranešimą apie kūrybiškumo ugdymo būtinybę ir galimybes, skatinant pedagogų tarpusavio bendradarbiavimą bei lyderystę, sudarant palankesnes sąlygas darbui mokykloje. Direktorė V. Palivoda pasidalijo praktine patirtimi apie pradinio ugdymo atnaujintos programos įgyvendinimą, pasiekimus ir problemas Zarasų „Santarvės“ pradinėje mokykloje.
Apie priešmokyklinės grupės veiklos organizavimą ir vykdymą mokykloje kalbėjo priešmokyklinės grupės pedagogė, mokytoja metodininkė L. Savičenko.
Pranešimą apie skurdo subkultūros įtaką psichosocialinei vaiko raidai paruošė ir organizavo praktinę veiklą priešmokyklinės grupės pedagogė, vyr. mokytoja D. Šileikienė.
Apie kūrybiškumo skatinimą skaitymo pamokose, teksto analizę, skaitymo mokymo metodus kalbėjo pradinių klasių mokytoja metodininkė A.Guntulienė. Apie motyvaciją mokytis ir kūrybiškumo skatinimą, vykdant projektinę veiklą Latvijos mokyklose, kalbėjo pradinių klasių mokytoja ekspertė L.Lumbienė.
Seminaro pabaigoje mokytojos dalyvavo įdomioje refleksinėje praktinėje veikloje, kurią pravedė seminaro vadovė N. Ragauskienė.
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos mokytojų grupė, Latvijos respublikos Kraslavos miesto Varaviksnės vidurinės mokyklos pedagogų kvietimu, dalyvavo metodiniame — dalykiniame susitikime. Jo metu Latvijos pedagogai pristatė savo pedagoginę patirtį.
Viešėjimo metu mokykloje vyko Užgavėnių (Maslenicos) šventė. Mokykloje mokosi latvių, rusų, baltarusių tautybių vaikai. Mokytoja metodininkė J. Trimonienė žavėjosi nacionalinių vertybių suderinamumu Varaviksnės vidurinėje mokykloje.
Susitikimo metu Latvijoje kiekviena mokytoja atrado daug praktinių minčių ir naudos, todėl Latvijos pedagogų kūrybiškumu ir metodine patirtimi siūlė pasinaudoti ir mūsų rajono pradinių klasių pedagogėms.
Be galo džiugu, kad viešint Varaviksnės vidurinėje mokykloje abiejų mokyklų direktorės pasirašė
bendradarbiavimo sutartį. Tai suteikia galimybę geriau pažinti netolimojo užsienio kaimynus, dalintis pedagogine, menine, pažintine veikla, kurti ir vykdyti bendrus projektus.

Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos ugdymo skyriaus vedėja Nijolė Ragauskienė

Nuotraukose akimirkos iš seminaro Zarasų švietimo centre ir viešnagės Latvijos respublikos, Kraslavos miesto, Varaviksnės vidurinėje mokykloje.
2012-04-20